Treball absentisme

PRESENTACIÓ D’UN TREBALL ESCRIT RELACIONAT AMB L’ACTIVITAT FÍSICA

Els professors d’Educació Física de l’Institut de Flix hem acordat que tots els alumnes que no facin classe pràctica durant 5 o més classes hauran de suplir el treball pràctic amb un treball escrit sobre un tema relacionat amb l’activitat física que abans hauran d’haver acordat amb el professor.

El treball ha d’incloure les següents parts:

· Títol, autor, grup i data a la primera pàgina.
· Índex a la segona pàgina.
· Introducció, presentació i justificació a la tercera pàgina.
· Desenvolupament del tema: origen i història, tècnica i tàctica etc.
· Altres.
· Conclusions del treball.
· Opinió personal.
· Bibliografia.
· Pàgines internet (optatiu).

A partir del desenvolupament del TEMA, el treball ha de tenir un mínim de 5 pàgines. Aquest podrà incloure fotografies però s’hauran de col·locar en un annex.

POSSIBLES TEMES

 • entrevista a un esportista del poble o relacionada amb l’esport
 • recerca sobre les curses pedrestres del poble
 • treball sobre un club esportiu del poble
 • el món dels gimnàs (aparells, formació, instal·lacions...)
 • jocs tradicionals del teu poble
 • publicitat a l’esport (premsa, TV...)
 • el joc i l’esport durant els últims 10 anys a la Festa Major
 • l’equip, al qual jugues: esport, categoria, partits, entrenaments, jugadors, entrenadors, planificació d ela temporada, etc
 • esports poc convencionals: aeròbic, curses de puntones, korfbal, pilota basca, taka-taka, beisbol, lacrosse, ultimate, indiaca
 • activitats alternatives: malabars, diàbolo, patins en línia, monopatí, estels...
 • les danses del teu poble o comarca: sardana, jota
 • la bicicleta: proposta d’un itinerari per la teva comarca
 • activitats al riu
 • (...) Els alumnes que no fan classe practica per motius de salut han de presentar el justificant del metge el següent dia al professor d’Educació Física. Per altres motius poden presentar el justificant dels pares.