dilluns, 30 de juny del 2014

Preparació examen de setembre d'educació física de 2n d'ESO


Activitats proposades: A continuació hi ha un llistat de preguntes per tal que puguis preparar la prova de setembre. D'aquestes en sortiran deu. Has de contestar-les i adjuntar-les al dossier.
 
1.- a) Què és la freqüència respiratòria?
     b) Quines són les fases de la respiració?
     c) Què entenem per capacitat respiratòria?
 
2.- a) Què és la freqüència cardíaca?
     b) Què és la pulsació?
 
3.- Quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica?
 
4.- a) Fer un plantejament d’escalfament que contingui 2 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport concret –el que tu vulguis-.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen.
 
5.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general?
 
6.- Prepara una bateria de 10 exercicis d’escalfament generals: fes el dibuix de cadascun i explica’l.  Digues el principal múscul que treballes.
 
7.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l.
 
8.- Explica detalladament com hem jugat al bàdminton.
 
9.- Explica detalladament com hem jugat al beisbol.
 
10.- Explica detalladament com hem jugat al rugbi.
 
11.- Explica detalladament deu jocs o diversions dels nens, joves o adults d’època romana.
 
12.- Explica detalladament dos jocs o activitats de lluita fets al gimnàs.
 
13.- Explica 8 diferents tipus de malabars.
 
14.- Explica detalladament el joc de les 7 pedres.
 
15.- Explica detalladament el joc del bòlit.
Observacions:
·         Tal com s'indica als criteris d'avaluació d'inici de curs d'aquesta àrea, per a presentar-se a aquests exàmens és requisit indispensable portar el dossier de tot el curs, seguint les pautes que s'indiquen a la pàgina principal del bloc: http://bielies.blogspot.com/
Al dossier s’han d’incloure les explicacions, fetes per vosaltres –no copiades d’internet-, dels jocs i les activitats dutes a terme al llarg del curs.
Aquestes activitats són obligatòries i s’hauran de presentar el dia de l’examen.
La nota de l’examen val un 70% i les activitats un 30%.
Els exàmens de recuperació seran la primera setmana de setembre.
Juny de 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada