dilluns, 30 de juny del 2014

Recomanacions examen de Català Reforç 2n ESO

CONTINGUTS I RECOMANACIONS EXAMEN DE CATALÀ DE SETEMBRE 2n ESO

·          Et proposem que facis les activitats que es relacionen a continuació i que les presentis al setembre en un dossier. L’examen serà resultat d’aquests exercicis, i et recordem que la presentació del dossier correctament presentat seguint els criteris formals i de contingut tenen un valor de fins a un 30% de la nota.

·          Com en tots els exàmens,  hi haurà un  text amb preguntes de comprensió i, en general, s’hauran de resoldre activitats sobre la lectura.

·          Hi haurà una pregunta de redacció, se’t pot demanar, per exemple que continuïs la història, que canviïs el final, etc.

·          Tot seguit s’especifiquen els exercicis que ha de contenir el dossier:

           ·          Tema 1: El text narratiu (p. 10 i 30)

o   P. 12 exercicis 1 i 4

o   P. 13 exercici 8

o   P. 19 exercicis 1, 4 i 5

o   P. 20 exercici 8

o   P. 23 exercici 1 i 3

o   P. 25 exercici 9

o   Repassa l’ortografia p. 22

           ·          Tema 2: La rondalla (p. 56)

o   P. 38 exercici 1

o   P. 39 exercicis 5 i 9

o   P. 40 exercicis 10 i 13

o   P. 47 exercici 8

o   P. 49 exercici 4 i 5

o   P. 50 exercici 6

o   P. 51 exercici 10

o   Repassa l’ortografia p. 48

           ·          Tema 3: L’exposició escrita (p. 62 i 82)

o   P. 64 exercici 5

o   P. 65 exercicis 6, 7, 9 i 12

o   P. 71 exercicis 3 i 4

o   P. 75 exercicis 1 i 3

o   P. 76 exercici 7

o   Repassa l’ortografia p. 74

           ·          Tema 4:

o   P. 92 exercici 12

o   P. 98 exercicis 4, 5, 6 i 7

o   P. 101 exercici 1

o   P. 102 exercici 4, 5 i 6

o   P. 103 exercici 8 i 9

o   Repassa l’ortografia p. 100

           ·          Tema 5:

o   P. 116 exercici 4

o   P. 118 exercici 12

o   P. 127 exercici 1, 2, 3 i 4

o   P. 128 exercici 5

o   Repassa l’ortografia p. 126

           ·          Tema 6: El text argumentatiu (p. 140)

o   P. 142 exercici 1

o   P. 143 exercici 7 i 8

o   P. 144 exercici 11 i 14

o   P. 150 exercici 5, 6 i 7

o   P. 153 exercici 3 i 4

o   P. 155 exercici 9

o   Repassa l’ortografia p. 148 (complement circumstancial), p. 152 i 160

           ·          Tema 7: El text argumentatiu (p. 166) i el Text teatral (p. 186)

o   P. 168 exercici 5

o   P. 169 exercici 8 i 11

o   P. 170 exercici 13

o   P. 175 exercicis 1, 2 i

o   P. 177 exercicis 4, 5 i 6

o   P. 179 exercicis 1, 2, 3, 4 i 5

o   Repassa l’ortografia p. 174 i 178

           ·          Tema 8: La publicitat (p. 192) i Les Teleseries (p. 212)

o   P. 194 exercicis 1, 3 i 5

o   P. 195 exercicis 6 i 9

o   P. 196 exercicis 10, 11 i 12

o   P. 201 exercicis 1 i 2

o   P. 203 exercicis 6 i 7

o   P. 205 exercicis 1, 2, 3 i 4

o   P. 206 exercici 5

o   Repassa l’ortografia p. 200 i 204

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada