diumenge, 3 de març del 2013

Avaluació del 2n trimestre curs 2012/2013

Us recordo que aquells de vosaltres que no heu presentat les activitats al bloc heu de presentar un dossier que reculli totes les activitats, jocs i exercicis fets al llarg del 2n trimestre. Us recordo, també, que NO pot haver cap exercici copiat del bloc ni de cal altre lloc, cal que cadascú de vosaltres expliqui amb les seves paraules les activitats realitzades. Les activitats que ha de recollir el dossier són: Touch-ball, coreografies, lluita de mocador, lluita de pinsà, lluita amb adhesiu, lluita amb empenta, lluita dalt de banc, raboses-gallines-serps, 10 exercicis d’estiraments apropiats per al handbol i 10 més per al bàdminton indicant també el múscul principal que treballen –no poden ser els mateixos-, i el joc del bàdminton.
El termini per a presentar el dossier és el proper DIVENDRES 8 de març.

divendres, 1 de març del 2013

Partits de bàdminton

Explica detalladament com juguem a bàdminton i quin és el sistema de puntuació.


Els equips tenen que tenir el mateix nombre de jugadors, en el cas més habitual que són de quatre, dos jugadors es posen davant i dos darrera,  serveixen els jugadors de darrera de tot des de la línia de fora. Si al primer servei fallen tenen una altra oportunitat i si al segon servei tornen a fallar és punt per l’equip contrari i ells fan els següent servei, els serveis el fa l’equip que fa punt. Per fer punt tens que fer que la ploma caigui a al camp del contrari, fer que el contrari tiri la ploma a fora o si un jugador toca la ploma dos vegades seguides. No es pot tocar la ret, no es pot tocar la ploma amb cap part del cos, si la ploma toca xarxa o passa per davall és punt per l’equip que no ha llençat la ploma. Si toca el sostre es repeteix tota la jugada. El guanyador, normalment és qui fa onze punts, però també o pots fer als punts que vulguis.
Noé Montaña


El professor reparteix les raquetes a tots els alumnes i diu que es posin en grups de cinc. Les normes de joc són les següents:
- Quan es saca s’ha d’estar al límit del quadrat.
- Quan saquem i ningú de l’equip contrari toca el volant és punt.
- Si els dos equips es van passant el volant i un dels equips no arriba a tocar amb la raqueta i cau dins del seu camp recupera el servei.
- Si el voltant surt dels límits del camp recuperen el servei.
- Si el volant toca al sostre es repeteix la jugada.
- Si toca la xarxa recuperen els de l’altre equip.
Qui té més punts guanya.
Guillem Serra

Data límit: 7/03/2013