dissabte, 6 de setembre del 2014

Toco a terra i no jugo més!


Benvolguts/des,
degut a que enguany no donaré classe d'educació física de 2n d'ESO, aquest bloc queda eventualment aturat. Podeu seguir les activitats relacionades amb els jocs i esports de l'institut de Flix i amb els jocs en general als següents blocs:

http://bpubill.blogspot.com.es/
http://bieljoc.blogspot.com.es/

dilluns, 30 de juny del 2014

Preparació examen de setembre d'educació física de 2n d'ESO


Activitats proposades: A continuació hi ha un llistat de preguntes per tal que puguis preparar la prova de setembre. D'aquestes en sortiran deu. Has de contestar-les i adjuntar-les al dossier.
 
1.- a) Què és la freqüència respiratòria?
     b) Quines són les fases de la respiració?
     c) Què entenem per capacitat respiratòria?
 
2.- a) Què és la freqüència cardíaca?
     b) Què és la pulsació?
 
3.- Quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica?
 
4.- a) Fer un plantejament d’escalfament que contingui 2 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport concret –el que tu vulguis-.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen.
 
5.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general?
 
6.- Prepara una bateria de 10 exercicis d’escalfament generals: fes el dibuix de cadascun i explica’l.  Digues el principal múscul que treballes.
 
7.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l.
 
8.- Explica detalladament com hem jugat al bàdminton.
 
9.- Explica detalladament com hem jugat al beisbol.
 
10.- Explica detalladament com hem jugat al rugbi.
 
11.- Explica detalladament deu jocs o diversions dels nens, joves o adults d’època romana.
 
12.- Explica detalladament dos jocs o activitats de lluita fets al gimnàs.
 
13.- Explica 8 diferents tipus de malabars.
 
14.- Explica detalladament el joc de les 7 pedres.
 
15.- Explica detalladament el joc del bòlit.
Observacions:
·         Tal com s'indica als criteris d'avaluació d'inici de curs d'aquesta àrea, per a presentar-se a aquests exàmens és requisit indispensable portar el dossier de tot el curs, seguint les pautes que s'indiquen a la pàgina principal del bloc: http://bielies.blogspot.com/
Al dossier s’han d’incloure les explicacions, fetes per vosaltres –no copiades d’internet-, dels jocs i les activitats dutes a terme al llarg del curs.
Aquestes activitats són obligatòries i s’hauran de presentar el dia de l’examen.
La nota de l’examen val un 70% i les activitats un 30%.
Els exàmens de recuperació seran la primera setmana de setembre.
Juny de 2014

Recomanacions examen de Català Reforç 2n ESO

CONTINGUTS I RECOMANACIONS EXAMEN DE CATALÀ DE SETEMBRE 2n ESO

·          Et proposem que facis les activitats que es relacionen a continuació i que les presentis al setembre en un dossier. L’examen serà resultat d’aquests exercicis, i et recordem que la presentació del dossier correctament presentat seguint els criteris formals i de contingut tenen un valor de fins a un 30% de la nota.

·          Com en tots els exàmens,  hi haurà un  text amb preguntes de comprensió i, en general, s’hauran de resoldre activitats sobre la lectura.

·          Hi haurà una pregunta de redacció, se’t pot demanar, per exemple que continuïs la història, que canviïs el final, etc.

·          Tot seguit s’especifiquen els exercicis que ha de contenir el dossier:

           ·          Tema 1: El text narratiu (p. 10 i 30)

o   P. 12 exercicis 1 i 4

o   P. 13 exercici 8

o   P. 19 exercicis 1, 4 i 5

o   P. 20 exercici 8

o   P. 23 exercici 1 i 3

o   P. 25 exercici 9

o   Repassa l’ortografia p. 22

           ·          Tema 2: La rondalla (p. 56)

o   P. 38 exercici 1

o   P. 39 exercicis 5 i 9

o   P. 40 exercicis 10 i 13

o   P. 47 exercici 8

o   P. 49 exercici 4 i 5

o   P. 50 exercici 6

o   P. 51 exercici 10

o   Repassa l’ortografia p. 48

           ·          Tema 3: L’exposició escrita (p. 62 i 82)

o   P. 64 exercici 5

o   P. 65 exercicis 6, 7, 9 i 12

o   P. 71 exercicis 3 i 4

o   P. 75 exercicis 1 i 3

o   P. 76 exercici 7

o   Repassa l’ortografia p. 74

           ·          Tema 4:

o   P. 92 exercici 12

o   P. 98 exercicis 4, 5, 6 i 7

o   P. 101 exercici 1

o   P. 102 exercici 4, 5 i 6

o   P. 103 exercici 8 i 9

o   Repassa l’ortografia p. 100

           ·          Tema 5:

o   P. 116 exercici 4

o   P. 118 exercici 12

o   P. 127 exercici 1, 2, 3 i 4

o   P. 128 exercici 5

o   Repassa l’ortografia p. 126

           ·          Tema 6: El text argumentatiu (p. 140)

o   P. 142 exercici 1

o   P. 143 exercici 7 i 8

o   P. 144 exercici 11 i 14

o   P. 150 exercici 5, 6 i 7

o   P. 153 exercici 3 i 4

o   P. 155 exercici 9

o   Repassa l’ortografia p. 148 (complement circumstancial), p. 152 i 160

           ·          Tema 7: El text argumentatiu (p. 166) i el Text teatral (p. 186)

o   P. 168 exercici 5

o   P. 169 exercici 8 i 11

o   P. 170 exercici 13

o   P. 175 exercicis 1, 2 i

o   P. 177 exercicis 4, 5 i 6

o   P. 179 exercicis 1, 2, 3, 4 i 5

o   Repassa l’ortografia p. 174 i 178

           ·          Tema 8: La publicitat (p. 192) i Les Teleseries (p. 212)

o   P. 194 exercicis 1, 3 i 5

o   P. 195 exercicis 6 i 9

o   P. 196 exercicis 10, 11 i 12

o   P. 201 exercicis 1 i 2

o   P. 203 exercicis 6 i 7

o   P. 205 exercicis 1, 2, 3 i 4

o   P. 206 exercici 5

o   Repassa l’ortografia p. 200 i 204

divendres, 13 de juny del 2014

Recuperació educació física juny 2014

Seguint els criteris d’avaluació del centre, els alumnes que han suspès el darrer trimestre amb menys de 4 han de presentar-se a la recuperació del trimestre. A part, si tenen 2 o més trimestres suspesos han de presentar-se de cadascun d’aquests.
Per aprovar aquest examen de juny d’educació física cal que presenteu el dossier del o dels trimestres suspesos, correctament elaborat i sense deixar-vos cap joc o activitat esportiva realitzada.
Podeu trobar informació sobre els jocs que heu de presentar al bloc.

A banda, l’examen tindrà un seguit de preguntes que sortiran del següent llistat: 

1.-Quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica?
2.- a) Fer un plantejament d’escalfament que contingui 2 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport concret –el que tu vulguis-.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen.
3.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general?
4.- Prepara una bateria de 10 exercicis d’escalfament generals: fes el dibuix de cadascun i explica’l.
5.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l.
6.- Explica detalladament com hem jugat al bàdminton.
7.- Explica detalladament com hem jugat al beisbol.
8.- Explica detalladament com hem jugat al rugbi.
9.- Explica 10 jocs o diversions d'època romana.
10.- Explica les diferències entre la manera que hem jugat al rugbi i al futbol americà.
11.- Explica els diferents tipus de jocs amb malabars.
12.- Digues i explica 2 exercicis de lluita fets a classe.
13.- Explica com hem jugat al bòlit
14.- En què consisteix el joc de les 7 pedres. Explica'l.

Dossier 3r Trimestre

El termini per a presentar el dossier del 3r Trimestre s'acaba el DIVENDRES 13 de juny.

Recordo, tal com s'indica a la capçalera del bloc i hem comentat des de principis de curs, que els criteris aprovats pel departament d'educació física per aquest curs 2013/14 són els següents:
  • 10 % Prova escrita
  • 30 % Presentació del dossier del trimestre o Participació activa al bloc d’educació física
  • 10 % Direcció i execució de l’escalfament
  • 30 % Observació diària del treball de classe
  • 20 % Actitud (inclou hàbits higiènics i dutxa o canvi de samarreta)
(*) La participació activa al bloc d’educació física, explicant correctament un mínim del 75 % dels jocs, esports o activitats dutes a terme, i proposant variacions o altres activitats, opinant, facilitant enllaços d’interès... permetrà a l’alumne/a estalviar-se la presentació del dossier del trimestre.
Molt important: Per aplicar els percentatges cal haver presentat el dossier del trimestre o participar al bloc, i haver participat de forma activa a les classes.

dilluns, 28 d’abril del 2014

Els jocs dels romans a Empúries


Del 9 a l'11 d'abril els alumnes de 2n d'ESO van anar a l'Escala per a fer el projecte de síntesi centrat en la natura i la història de la zona. Del primer àmbit ban treballar particularment el sistema dunar. 
 En l'apartat d'història el gruix del treball va ser relacionat en l'assentament, l'urbanisme i les formes de vida dels romans. Es va dedicar bona part de l'activitat a conèixer in situ les formes lúdiques -els jocs i divertiments- dels nens i nenes i també dels adults de l'antigua Emporium. Tot seguit podeu veure imatges dels jocs que vam poder practicar en el mateix assentament arqueològic, duent a terme jocs d'època romana dins de les domus, als carrers de la ciutat romana i al mateix forum.dijous, 3 d’abril del 2014

Mestres de jocs d'època romana

Els alumnes de 2n d'ESO de l'institut de Flix es converteixen en mestres de jocs de l'època romana.


dilluns, 17 de març del 2014

15.- A què jugaven els nens i nenes d'Empúries fa 2.000 anys?

Dins del projecte compartit amb el CdA Empúries, els companys de l’Escala ens animem a seguir treballant en la coneixença dels jocs d’època grega i romana, i ens proposen que cerquem com es jugava al kottabos.
Aquest és el correu que ens han enviat:

Bon dia noies i nois de l'Institut de Flix!
Com van els preparatius de l'estada i els jocs?
Us estan agradant els contes d'en Màrius? Us feu una idea de com vivien fa dos mil anys? Pel que fa als jocs que els nens i les nenes jugaven fa vint segles, amb la tasca de recerca que esteu fent, segur que ja deveu tenir un bon coneixement!
Moltes felicitats per tota la feina que esteu fent a l'entorn del món del joc tradicional i especialment per la tasca de conservació i transmissió d'aquest gran patrimoni universal.
Empúries és el marc ideal per poder-hi practicar alguns quants dels que heu estat investigant. Només cal posar-nos-hi en situació, perquè l'escenari ja el tenim!
Seguiu cercant i gaudint dels jocs per no oblidar mai la part lúdica de l'ésser humà!
Aquí teniu un dibuix d'un antic joc grec. Sabeu quin és?
 
 
Fins molt aviat!
Carme, del CdA Empúries

Data límit: 25/03/2014

dilluns, 10 de març del 2014

14.- A què jugaven els nens i nenes d'Empúries fa 2.000 anys?

Museu del Louvre (150 aC)

ELS JOCS DELS ADULTS. JOCS DE TAULELL
El joc d’Ur és el joc de taula més antic que coneixem i pren el nom de la ciutat mesopotàmica on es va trobar. No es coneix exactament el seu funcionament però tot fa pensar que es tracta d’una mena de joc de persecució o recorregut.
El senet és el següent joc més antic i té els seus orígens a l’Egipte dels faraons. D’aquest se n’han trobat moltes representacions a l’interior de les cambres funeràries així com nombrosos taulells i fitxes. Sembla ser que també es tractava d’un joc de persecució.
Ara fa 2.000 anys els romans també practicaven diversos jocs de taula dels quals en tenim notícia a través dels textos dels autors clàssics així com per les restes arqueològiques descobertes i, en particular, pels nombrosos taulells de jocs gravats en lloses i marbres que trobem escampats arreu de les regions on va arribar l’imperi romà.

A Mulva (Sevilla) es va localitzar una mena de llosa on hi ha gravat, per un costat, un tres en ratlla. Aquest dos tipus de taulells de joc els trobem gravats, en gran quantitat, en diferents espais, edificacions i serveis de la majoria de grans jaciments arqueològics. Un lloc molt usual on se’n poden veure és als fòrums, als esglaons que donen accés als temples, als seients dels teatres i amfiteatres... o alquerc i per l’altre un molí de nou

Duplum molendinum (molí de nou i 3 en ratlla o alquerc).
Jaciment de Mulva. Peça exposada al museu de Sevilla

Tots coneixem el joc del tres en ratlla. Els romans hi jugaven en taulells quadrats però també circulars, com els que veiem a les imatges.
Tres en ratlla circular a Efesso

Tres en ratlla circular a Efesso

1.- Quan vagis a Empúries esbrina si s'han trobat jocs de tauler d'aquest tipus.
2.- Consulta aquest enllaç i dissenya el teu molí de nou o l'alquerc -o ambdós-.
3.- A la plaça del fòrum, a Empúries, intenta imaginar l'ambient que hi hauria i amb un company, i utilitzant materaisl de l'entorn improviseu un taulell de tres en ratlla, alquerc o molí de nou. Feu una fotografia on s'aprecïi que esteu al fòrum i adjunteu-la al treball.

Data límit: S'han de portar els jocs de tauler el dimecres 19/03/2014
 

Per a més informació sobre el crèdit de síntesi des del Camp d'aprenentatge d'Empúries ves a aquest enllaç.

13.- A què jugaven els nens i nenes d'Empúries fa 2.000 anys?


Museu del Louvre (150 aC)

Els romans a banda de bons constructors i urbanistes els agradava la decoració, en particular destaquen els mosaics fets amb petites tessel·les.

Museu del Bardo, de Tuníssia
1.- Què et sembla que representa aquest mosaic?
2.- Com es deia el lloc on es feia aquest tipus de competicinos?
3.- Hi ha algun poble de la Ribera d'Ebre on encara es facin competicions d'aquest tipus? Quins? 
4.- A continuació tenim un altre exemple de decoració amb mosaics. Què et sembla que és?
 Museu del Bardo, de Tuníssia
5.- Fes el teu propi joc de laberint i al dibuix central posa-hi una joguina de les dels nens i nenes romans.

Data límit: 18/03/2014
Per a més informació sobre el crèdit de síntesi des del Camp d'aprenentatge d'Empúries ves a aquest enllaç.

12.- A què jugaven els nens i nenes d'Empúries fa 2.000 anys?

Museu del Louvre (150 aC)
Molts dels jocs romans d’adults estaven relacionats amb l’aposta i tenien lloc a les tavernes. En aquests locals es jugava als daus, a caput ut navis (cara o barco), a la morra...
1.- En què consistia el joc de caput ut navis? Perquè rebia aquest nom?
Museu del joguet, Figueres
Museu del Bardo, Tuníssia (s. II dC)
2.- Sabies que la morra és un joc ja practicat a l'època romana que encara avui es juga en diferents poblacions del Montsià? Entra en aquest enllaç i aprendràs a jugar a la morra. Explica les normes d'aquest joc.

Data límit: 14/03/2014

Per a més informació sobre el crèdit de síntesi des del Camp d'aprenentatge d'Empúries ves a aquest enllaç.