dilluns, 30 de juny del 2014

Preparació examen de setembre d'educació física de 2n d'ESO


Activitats proposades: A continuació hi ha un llistat de preguntes per tal que puguis preparar la prova de setembre. D'aquestes en sortiran deu. Has de contestar-les i adjuntar-les al dossier.
 
1.- a) Què és la freqüència respiratòria?
     b) Quines són les fases de la respiració?
     c) Què entenem per capacitat respiratòria?
 
2.- a) Què és la freqüència cardíaca?
     b) Què és la pulsació?
 
3.- Quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica?
 
4.- a) Fer un plantejament d’escalfament que contingui 2 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport concret –el que tu vulguis-.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen.
 
5.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general?
 
6.- Prepara una bateria de 10 exercicis d’escalfament generals: fes el dibuix de cadascun i explica’l.  Digues el principal múscul que treballes.
 
7.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l.
 
8.- Explica detalladament com hem jugat al bàdminton.
 
9.- Explica detalladament com hem jugat al beisbol.
 
10.- Explica detalladament com hem jugat al rugbi.
 
11.- Explica detalladament deu jocs o diversions dels nens, joves o adults d’època romana.
 
12.- Explica detalladament dos jocs o activitats de lluita fets al gimnàs.
 
13.- Explica 8 diferents tipus de malabars.
 
14.- Explica detalladament el joc de les 7 pedres.
 
15.- Explica detalladament el joc del bòlit.
Observacions:
·         Tal com s'indica als criteris d'avaluació d'inici de curs d'aquesta àrea, per a presentar-se a aquests exàmens és requisit indispensable portar el dossier de tot el curs, seguint les pautes que s'indiquen a la pàgina principal del bloc: http://bielies.blogspot.com/
Al dossier s’han d’incloure les explicacions, fetes per vosaltres –no copiades d’internet-, dels jocs i les activitats dutes a terme al llarg del curs.
Aquestes activitats són obligatòries i s’hauran de presentar el dia de l’examen.
La nota de l’examen val un 70% i les activitats un 30%.
Els exàmens de recuperació seran la primera setmana de setembre.
Juny de 2014

Recomanacions examen de Català Reforç 2n ESO

CONTINGUTS I RECOMANACIONS EXAMEN DE CATALÀ DE SETEMBRE 2n ESO

·          Et proposem que facis les activitats que es relacionen a continuació i que les presentis al setembre en un dossier. L’examen serà resultat d’aquests exercicis, i et recordem que la presentació del dossier correctament presentat seguint els criteris formals i de contingut tenen un valor de fins a un 30% de la nota.

·          Com en tots els exàmens,  hi haurà un  text amb preguntes de comprensió i, en general, s’hauran de resoldre activitats sobre la lectura.

·          Hi haurà una pregunta de redacció, se’t pot demanar, per exemple que continuïs la història, que canviïs el final, etc.

·          Tot seguit s’especifiquen els exercicis que ha de contenir el dossier:

           ·          Tema 1: El text narratiu (p. 10 i 30)

o   P. 12 exercicis 1 i 4

o   P. 13 exercici 8

o   P. 19 exercicis 1, 4 i 5

o   P. 20 exercici 8

o   P. 23 exercici 1 i 3

o   P. 25 exercici 9

o   Repassa l’ortografia p. 22

           ·          Tema 2: La rondalla (p. 56)

o   P. 38 exercici 1

o   P. 39 exercicis 5 i 9

o   P. 40 exercicis 10 i 13

o   P. 47 exercici 8

o   P. 49 exercici 4 i 5

o   P. 50 exercici 6

o   P. 51 exercici 10

o   Repassa l’ortografia p. 48

           ·          Tema 3: L’exposició escrita (p. 62 i 82)

o   P. 64 exercici 5

o   P. 65 exercicis 6, 7, 9 i 12

o   P. 71 exercicis 3 i 4

o   P. 75 exercicis 1 i 3

o   P. 76 exercici 7

o   Repassa l’ortografia p. 74

           ·          Tema 4:

o   P. 92 exercici 12

o   P. 98 exercicis 4, 5, 6 i 7

o   P. 101 exercici 1

o   P. 102 exercici 4, 5 i 6

o   P. 103 exercici 8 i 9

o   Repassa l’ortografia p. 100

           ·          Tema 5:

o   P. 116 exercici 4

o   P. 118 exercici 12

o   P. 127 exercici 1, 2, 3 i 4

o   P. 128 exercici 5

o   Repassa l’ortografia p. 126

           ·          Tema 6: El text argumentatiu (p. 140)

o   P. 142 exercici 1

o   P. 143 exercici 7 i 8

o   P. 144 exercici 11 i 14

o   P. 150 exercici 5, 6 i 7

o   P. 153 exercici 3 i 4

o   P. 155 exercici 9

o   Repassa l’ortografia p. 148 (complement circumstancial), p. 152 i 160

           ·          Tema 7: El text argumentatiu (p. 166) i el Text teatral (p. 186)

o   P. 168 exercici 5

o   P. 169 exercici 8 i 11

o   P. 170 exercici 13

o   P. 175 exercicis 1, 2 i

o   P. 177 exercicis 4, 5 i 6

o   P. 179 exercicis 1, 2, 3, 4 i 5

o   Repassa l’ortografia p. 174 i 178

           ·          Tema 8: La publicitat (p. 192) i Les Teleseries (p. 212)

o   P. 194 exercicis 1, 3 i 5

o   P. 195 exercicis 6 i 9

o   P. 196 exercicis 10, 11 i 12

o   P. 201 exercicis 1 i 2

o   P. 203 exercicis 6 i 7

o   P. 205 exercicis 1, 2, 3 i 4

o   P. 206 exercici 5

o   Repassa l’ortografia p. 200 i 204

divendres, 13 de juny del 2014

Recuperació educació física juny 2014

Seguint els criteris d’avaluació del centre, els alumnes que han suspès el darrer trimestre amb menys de 4 han de presentar-se a la recuperació del trimestre. A part, si tenen 2 o més trimestres suspesos han de presentar-se de cadascun d’aquests.
Per aprovar aquest examen de juny d’educació física cal que presenteu el dossier del o dels trimestres suspesos, correctament elaborat i sense deixar-vos cap joc o activitat esportiva realitzada.
Podeu trobar informació sobre els jocs que heu de presentar al bloc.

A banda, l’examen tindrà un seguit de preguntes que sortiran del següent llistat: 

1.-Quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica?
2.- a) Fer un plantejament d’escalfament que contingui 2 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport concret –el que tu vulguis-.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen.
3.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general?
4.- Prepara una bateria de 10 exercicis d’escalfament generals: fes el dibuix de cadascun i explica’l.
5.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l.
6.- Explica detalladament com hem jugat al bàdminton.
7.- Explica detalladament com hem jugat al beisbol.
8.- Explica detalladament com hem jugat al rugbi.
9.- Explica 10 jocs o diversions d'època romana.
10.- Explica les diferències entre la manera que hem jugat al rugbi i al futbol americà.
11.- Explica els diferents tipus de jocs amb malabars.
12.- Digues i explica 2 exercicis de lluita fets a classe.
13.- Explica com hem jugat al bòlit
14.- En què consisteix el joc de les 7 pedres. Explica'l.

Dossier 3r Trimestre

El termini per a presentar el dossier del 3r Trimestre s'acaba el DIVENDRES 13 de juny.

Recordo, tal com s'indica a la capçalera del bloc i hem comentat des de principis de curs, que els criteris aprovats pel departament d'educació física per aquest curs 2013/14 són els següents:
  • 10 % Prova escrita
  • 30 % Presentació del dossier del trimestre o Participació activa al bloc d’educació física
  • 10 % Direcció i execució de l’escalfament
  • 30 % Observació diària del treball de classe
  • 20 % Actitud (inclou hàbits higiènics i dutxa o canvi de samarreta)
(*) La participació activa al bloc d’educació física, explicant correctament un mínim del 75 % dels jocs, esports o activitats dutes a terme, i proposant variacions o altres activitats, opinant, facilitant enllaços d’interès... permetrà a l’alumne/a estalviar-se la presentació del dossier del trimestre.
Molt important: Per aplicar els percentatges cal haver presentat el dossier del trimestre o participar al bloc, i haver participat de forma activa a les classes.