dissabte, 13 de juliol del 2013

Prepara la prova de setembre

Activitats proposades: A continuació hi ha un llistat de preguntes per tal que puguis preparar la prova de setembre. D'aquestes en sortiran deu. Has de contestar-les i adjuntar-les al dossier de tot el curs.

1.- a) Què és la freqüència respiratòria?
     b) Quines són les fases de la respiració?
     c) Què entenem per capacitat respiratòria? 

2.- a) Què és la freqüència cardíaca?
     b) Què és la pulsació?

3.- Quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica?  

4.- a) Fer un plantejament d’escalfament que contingui 2 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport concret –el que tu vulguis-.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen. 

5.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general? 

6.- Prepara una bateria de 10 exercicis d’escalfament generals: fes el dibuix de cadascun i explica’l.  Digues el principal múscul que treballes. 

7.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l.  

8.- Explica detalladament com hem jugat al bàdminton. 

9.- Explica detalladament com hem jugat al beisbol. 

10.- Explica detalladament com hem jugat al rugbi. 

11.- Explica detalladament com hem jugat al futbol americà. 

12.- Explica les diferències entre la manera que hem jugat al rugbi i al futbol americà.  

13.- Explica 8 diferents tipus de malabars. 

14.- Digues i explica 4 exercicis de lluita fets a clase.

Observacions:

·    Tal com s'indica als criteris d'avaluació d'inici de curs d'aquesta àrea, per a presentar-se a aquests exàmens és requisit indispensable portar el dossier de tot el curs, seguint les pautes que s'indiquen a la pàgina principal del bloc: http://bielies.blogspot.com/
      Al dossier s’han d’incloure les explicacions, fetes per vosaltres –no copiades d’internet-, dels jocs i les activitats dutes a terme al llarg del curs.
  • Aquestes activitats són obligatòries i s’hauran de presentar el dia de l’examen.
  • La nota de l’examen val un 70% i les activitats un 30%.
  • Els exàmens de recuperació seran la primera setmana de setembre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada